Difference between revisions of "Main Page"

From cbp
Jump to: navigation, search
(Namjera i ciljevi)
(Ciljevi i namjera)
Line 9: Line 9:
 
Cilj "''Campus Best Practices''" ''task''-a je rešavanje izazova u evropskim kampus mrežama, odnosno organizovanje radnih grupa za rad na razvoju i širenju dokumenata koji opisuju najbolju praksu i preporuke u pojedinim oblastima.
 
Cilj "''Campus Best Practices''" ''task''-a je rešavanje izazova u evropskim kampus mrežama, odnosno organizovanje radnih grupa za rad na razvoju i širenju dokumenata koji opisuju najbolju praksu i preporuke u pojedinim oblastima.
  
Namjera "''Campus Best Practices''" ''task''-a  je podsticanje NREN ("''Nacional Research and Education Networking''") organizacija na promovisanje najbolje prakse na svom nacionalnom nivou. Bolja usaglašenst delova mreže pod NERNom sa kampus mrežama institucija članica je preuslov za ''end-to-end'' kvalitet servisa i usluga.  
+
Namjera "''Campus Best Practices''" ''task''-a  je podsticanje NREN ("''Nacional Research and Education Networking''") organizacija na promovisanje najbolje prakse na svom nacionalnom nivou. Bolja usaglašenst delova mreže pod NERN-om sa kampus mrežama institucija članica je preuslov za ''end-to-end'' kvalitet servisa i usluga.  
  
 
Drugi cilj je ispitati mogućnosti i pronaći sredstva za razvoj i održavanje nacionalnih "''best-practice''" dokumenat, a kasnije i "''best-practice''" dokumenata koji bi se koristili širom Evrope.
 
Drugi cilj je ispitati mogućnosti i pronaći sredstva za razvoj i održavanje nacionalnih "''best-practice''" dokumenat, a kasnije i "''best-practice''" dokumenata koji bi se koristili širom Evrope.

Revision as of 09:54, 4 September 2013

Contents

MREN Best Practice

Wiki stranica MREN “Campus Best Practices”, skraćeno "CBP" u okviru NA3/T2 taska na GEANT projektu.

GN3plus projekat nastavlja sa "CBP" task-om u trajanju od dvije godine počevši od 1. Aprila 2013. do 31. Marta 2015. GN3plus projekat se sastoji od šest aktivnosti, koje su podjeljene u brojne task-ove. NA3 ("Network Activity 3") pod nazivom “Status and Trends” sadrži četiri task-a, a Task 2 je “Campus Best Practices”.

Ciljevi i namjera

Cilj "Campus Best Practices" task-a je rešavanje izazova u evropskim kampus mrežama, odnosno organizovanje radnih grupa za rad na razvoju i širenju dokumenata koji opisuju najbolju praksu i preporuke u pojedinim oblastima.

Namjera "Campus Best Practices" task-a je podsticanje NREN ("Nacional Research and Education Networking") organizacija na promovisanje najbolje prakse na svom nacionalnom nivou. Bolja usaglašenst delova mreže pod NERN-om sa kampus mrežama institucija članica je preuslov za end-to-end kvalitet servisa i usluga.

Drugi cilj je ispitati mogućnosti i pronaći sredstva za razvoj i održavanje nacionalnih "best-practice" dokumenat, a kasnije i "best-practice" dokumenata koji bi se koristili širom Evrope.

Aktivnosti

Dokumenti

Getting started

Consult the User's Guide for information on using the wiki software.